ติดต่อเรา About us

บริษัท สานกิจ จำกัด

801/401 หมู่ 8 ถนน พหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร. 02-992-5196 แฟกซ์. 02-992-5196 ต่อ 13

  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SANKIJ CO.,LTD.

801/401 Moo8 Phaholyothin Road,

Kukot, Lamlukka, Pathumthani 12130, Thailand

MT      :  08-1-944-5003
Tel       :  66-2-992-5196
Fax      :  66-2-992-5196 ext.13
Email : sankij@hotmail.com