เกี่ยวกับเรา

บริษัท สานกิจ จำกัด  ผู้ให้บริการ แปรรูปโลหะแผ่นเป็นกล่องโลหะรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย ตัด, พับ, เชื่อม, ปั๊มฉลุโลหะแผ่น,โดยบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูงด้วยการบริการที่สมบูรณ์เริ่มตั้งแต่ แนวคิด การเขียนแบบ การทำต้นแบบ การผลิต การประกอบ รวมทั้งการติดตั้งตามที่ลูกค้าต้องการ เราช่วยพัฒนางานและสินค้า โดยแนะนำและให้คำปรึกษาสำหรับชิ้นงานประกอบที่มีความสลับซับซ้อนให้กับองค์กรชั้นนำเช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้ารายย่อย และยินดีรับงานทั้งที่มีจำนวนน้อยหรือมาก ทำการผลิตโดยใช้เครื่องจักร CNC อันทันสมัย เช่น เครื่องปั๊มฉลุ(Turret Punch) เครื่องเลเซอร์ตัดโลหะ เครื่องพับโลหะ จากประสบการณ์อันยาวนานทำให้มีกลุ่มงานต่าง ๆ ที่เคยผลิตไปแล้ว เช่น            

–  คอนโซลหอบังคับการบิน (Aviation Control Console)

–  เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Scientific Appliance)
–  ตู้ใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Equipment Cabinet)
–  คอนโซลซีซีทีวี (CCTV Console)
–  คีออส (Kiosk)
–  รถเข็น (Trolley)
–  กล่องงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Enclosure)
–  ตู้ฝาครอบเครื่องจักร (Machine Cover)
–  ตู้ไฟฟ้าทั่วไป (Electrical Cabinet)
–  ตู้หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transformer Cabinet)
–  ตู้แร็กมาตรฐาน 19 นิ้ว  (Standard Rack 19”)
–  ตู้แร็กอุปกรณ์สื่อสาร (Telecommunication Rack)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
About Us

Sankij Co., Ltd. is one of most diversified sheet metal work fabrication company such cutting, bending, welding, punching with many years experience and high skill fabricators with completing service from idea concept, drawing, prototypes, production, assembling and including installation upon request to serve clients needs.

We also support products development by consultancy of the complicated structure sheet metal works to leading organizations as well as retail clients. Small batches or mass production are welcome.

Production run using advance CNC machines such as Turret Punch, CO2 Laser Cutting and Press Brake Bending machine make using of rapid and flexibility service to meet exact requirements. Here are some of our service reference groups.

– Aviation Control Console                 – CCTV Console

– Scientific Appliance                          – Medical Equipment Cabinet

– Kiosk                                                     – Trolley

– Electronics Enclosure                      – Machine Cover

– Electrical Cabinet                              – High Voltage Transformer Cabinet

– Standard Rack 19”                           – Telecommunication Rack